Through recognizing and realizing the empty essence, instead of being selfish and self-centered, one feels very open and free HealthExco.

Logowanie

Zakres usług

Zakres oferty naszej firmy doradczej koncentruje się na kompleksowym zarządzaniu projektami realizowanymi z zaangażowaniem środków zewnętrznych. W znacznej mierze są to projekty o charakterze inwestycyjnym. 

Charakterystykę usług nieprzypadkowo podzielono na 3 działy tworzące łącznie kompleksową ofertę zmierzającą do skutecznej realizacji projektu: 

  • doradztwo przy przygotowaniu projektu
  • doradztwo przy tworzeniu montażu finansowego z finansowaniem
    publicznym z instrumentów dotacyjnych
  • doradztwo w zakresie procedur środowiskowych i uzyskiwania
    niezbędnych zezwoleń w tym zakresie

Aktualnie, ze względu na znaczne zaangażowanie w przygotowanie przedsięwzięć przemysłowych ofertę uzupełniono o informacje dotyczące hal przemysłowych i magazynowych.

 

Historia

Na rynku usług consultingowych istniejemy od 15 lat, w szczególności poprzez doświadczenie kadry zarządzającej, która problematyką przygotowania dokumentów strategicznych oraz pozyskiwania funduszy unijnych w szerokim zakresie tematycznym (wraz z doświadczeniem na etapie wdrażania i realizacji strategii).

Posiadamy poparte referencjami doświadczenie w realizacji zarówno w inwestycji infrastrukturalnych, jak i projektów „miękkich”, gdzie uczestniczyliśmy w tym procesie już na etapie pierwszych projektów dofinansowanych ze środków UE w Polsce, nabierając dużego doświadczenia praktycznie w całym okresie funkcjonowania funduszy unijnych w naszym kraju, we wszystkich perspektywach finansowania.

Doświadczenie obejmuje projekty sektora publicznego i prywatnego w przygotowywaniu dokumentów o charakterze strategii oraz kompletnych dokumentacji aplikacyjnych związanych z wdrażaniem projektów, głównie z zaangażowaniem środków unijnych jako konsultanci działający w zespołach eksperckich, samorządzie i w ramach tworzonych we własnej firmie zespołów zadaniowych.

Oferujemy usługi z wykorzystaniem najnowszej wiedzy w zakresie zarządzania projektami z uwzględnieniem procedur wymaganych przez instytucje finansujące, w tym zawierających w swoim montażu środki pochodzące z Unii Europejskiej. 

 

Kontakt

Krzysztof Dąbrowski - consulting gospodarczy, doradztwo biznesowe

 

Copyright (c) Kris 2014. All rights reserved.